Forskning.


1995: William Beckford av Fonthill, Wilts., 1760–1844. En forskningsöversikt, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Meddelanden nr 17, Göteborg 1995
1996: The Transport of Pleasure. MS. Beckford d.10 (Fonthill Foreshadowed); utgiven och kommenterad av Dick Claésson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Meddelanden nr 21, Göteborg 1996
1997: »A brief note on Beckford’s ’Queen of Delusions’», i Notes and Queries, vol. 242, No 2 June 1997, s. 214
1998: »A survey of William Beckford’s unpublished romance L’Esplendente», i Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. 358, 1998, s. 189–201
-------: »At a crossroads: assessing and redefining the Beckford agenda», i Beckford Journal, Spring 1998, s. 22–33
1999: »The Scenario of Letters: Beckford & the Epistolary Narrative», i Orbis Litterarum, vol. 54, no 3, June 1999, s. 161–173
-------: »’Sinking apace into the bosom of delusions’– William Beckford’s earliest narrative of travel» [med en utgåva av MS. Beckford d.3, The English Journal], i Beckford Journal, Spring 1999, s. 6–32
-------: »Författarskap och biografi. En diskussion kring det biografiska problemet ’Beckford’», i Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3–4, 1999, s. 109–128
2000: »Paul-Henri Mallet and the reception of William Beckford’s Vathek (1786)», i Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth (red. Stina Hansson & Mats Malm), Stockholm/Stehag 2000, s. 241–250
2001: Edition of Letter from Geneva, av William Beckford, med en kort introduktion, i Beckford Journal, Spring 2001, s. 18–19 [Introduction], s. 20–29 [Edition]
-------: The narratives of the biographical legend. The early works of William Beckford  [diss.], Göteborg 2001 (disputationsupplaga; sedermera omtryckt i institutionens skriftserie 2002)
2002: Recension av Timothy Mowl, William Beckford. Composing for Mozart (John Murray 1998), i Eighteenth Century Novel 2002
2004: »’Lost in Dreams and Magic Slumbers’: An Outline of Beckford’s Aesthetic Dichotomy of Fancy and Reason», i William Beckford and the New Millennium, red. Kenneth Graham AMS Press: New York 2004, s. 53–72
-------: Recension av Scott Peeples, The Afterlife of Edgar Allan Poe (Camden House 2003), i Ord & Bild, nr 4–5, 2004, s. 126–130
-------: Recension av Bob Dylan, Chronicles, volume one (Simon & Schuster 2004) och Mats Jacobsson, Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961–67 (ellerströms 2004), i Ord & Bild, nr 6, 2004, s. 102–105
2005: Recension av Hermione Lee, Virginia Woolf’s Nose. Essays on Biography, Princeton University Press 2005, i Ord & Bild, nr 2–3, 2005, s. 194–198
2006: Texter. Från Sapfo till Strindberg, Studentlitteratur (red. Dick Claésson, Lars Fyhr & Gunnar D Hansson)
2008: »Fem kapitel i revolutionens historia. Georg Büchners Dantons Tod (1835) i Sverige», i Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser (red. Åsa Arping & Mats Jansson), Stockholm/Stehag 2008, s. 297–311
2010: »Rekonstruktioner», i GDH (red. Dick Claésson, Christer Ekholm, Lotta Lotass, Staffan Söderblom), Göteborg 2010, s. 129–143


Tillbaka