Texter från Sapfo
till Strindberg.


Billigast just nu
Googla antologin
Studenter talar ut om antologin
Antologin hos Studentlitteratur

PDF Innehållsförteckning
PDF Alfabetiskt författarregister
PDF Provsidor
PDF Kort lärarhandledning

Texter från Sapfo till Strindberg gavs ut mot slutet av 2006 efter fem års arbete.
Antologin redigerades av Dick Claésson, Lars Fyhr och Gunnar D Hansson.
Studentlitteratur, Lund (2006). 1,478 sidor i tät tvåspalt. ISBN 9789144032481.
Om du behöver få tag på redaktionen så kan du maila till antologin [@] ordfabriken.org.